Odpri menu

Dolga zgodovina urbarjev

Ob znanstvenem posvetu je bila v atriju ZRC SAZU na ogled priložnostna razstava Dolga zgodovina urbarjev.