Odpri menu

Program konference 2024Sreda, 15. maj 2024


Četrtek, 16. maj 2024

PROGRAM KONFERENCE (pdf)


Petek, 17. maj 2024


Predstavitev posterjev 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Knjiga povzetkov

Ob konferenci bo izšla knjiga povzetkov, v kateri bodo objavljeni povzetki vseh predavanj v slovenskem in angleškem jeziku ter program konference.
Vsak udeleženec konference bo knjigo povzetkov prejel ob registraciji.

Revija Moderna arhivistika

Teme, obravnavane na konferenci, bodo v obliki znanstvenih in strokovnih prispevkov objavljene v časopisu arhivske teorije in prakse Moderna arhivistika.


Dodatne informacije: 

Mojca HORVAT
tel: +386 (0)2 228 50 19
e-pošta: mojca.horvat@pokarh-mb.si

dr. Ana ŠELA
tel.: +386 (0)2 228 50 26
e-pošta: ana.sela@pokarh-mb.si