COBISS iskanje

Iskanje

1 200-letnica rojstva Franca Miklošiča
2 27. Mednarodni arhivski raziskovalni tabor
3 Arhiv med 15. in 17. aprilom 2105 zaprt
4 Arhivi - zakladnice spomina
5 Dnevi evropske kulturne dediščine 2017
6 Glazerjeva nagrada našim sodelavcem
7 Hrepenenje izza okopov - pisma s fronte 1914-1918
8 Iz pretekle arhivske dejavnosti v Mariboru
9 Izdelava spletnih strani
10 Katalog informacij javnega značaja
11 Kje smo
12 Konferenca v Radencih - program
13 Kulturni bazar v Cankarjevem domu
14 Kulturni bazar v regiji
15 Kulturni praznik v PAM
16 Maribor v letu 1965
17 Maribor v letu 1965
18 Maribor: mesto, hiše, ljudje:
19 Mednarodna konferenca
20 Mednarodni arhivski raziskovalni tabor 2017
21 Navodila avtorjem
22 Navodila za recenzente
23 Navodila za recenzente
24 Nov termin - Strokovno usposabljanje
25 Novosti nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
26 O nas
27 Obisk ministra za kulturo dr. Uroša Grilca v PAM
28 Obvestilo o zaprtju skladišča
29 Od 10. do 12. aprila 2013 bo arhiv zaprt
30 Odprte prijave na konferenco v Radencih 2018
31 Odprtje razstave Stara šara
32 Pokrajinski arhiv Maribor na Kulturnem bazarju
33 Pokrajinski arhiv Maribor na poletnem Art kampu v mestnem parku
34 Pokrajinski arhiv Maribor na YouTube
35 Ponudba za sodelovanje
36 Predstavitev knjige dr. Alojzij Trstenjak: Spomini iz svetovne vojne
37 Predstavitev revije Zgodovina za vse
38 Prijava in kotizacija
39 Radenci 2018 - Razpis tem
40 Razpis strokovnih usposabljanj
41 Razpis tem 2015
42 Razpis tem 2016
43 Razpis tem za konferenco v letu 2014
44 Razpis tem za konferenco v Radencih 2017
45 Razstava Arhivi - zakladnice spomina
46 Seminarji in izobraževanja 2018
47 Slavnostna akademija ob 150-letnici rojstva dr. Franca Kovačiča
48 Stara šara ?! Problem dolgoročne hrambe na sodobnih nosilcih informacij
49 Stara šara?!
50 Strokovna usposabljanja in delavnice junij 2015
51 Strokovna usposabljanja marec 2016
52 Strokovna usposabljanja marec-april 2015
53 Strokovna usposabljanja oktober 2017
54 Strokovno usposabljanje - nadaljevalne delavnice
55 Strokovno usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti
56 Strokovno usposabljanje za vrtce, osnovne in srednje šole
57 Svečana prireditev 80. obletnici ustanovitve Pokrajinskega arhiva Maribor
58 Ta veseli dan kulture 2013
59 Ta veseli dan kulture 2016
60 Viktor Vrbnjak - ob 80-letnici rojstva
61 Vlak bratstva in enotnosti
62 Vloge za izdajo gradiva
63 Za sponzorje
64 Zaključki in priporočila mednarodne arhivske konference 2017
65 Zbornik mednarodne konference Radenci 2015
66 Dod. izobraževanja
67 Enota za Koroško
68 Enota za Prekmurje
69 Enoti arhiva
70 Izdaja dokumentov
71 Konferenca v Radencih
72 Moderna arhivistika
73 Monografije, inventarji, viri
74 Razstavna dejavnost
75 Razstavni katalogi
76 Storitve za uporabnike
77 Uporabne povezave
78 Usposabljanje
79 Založniška dejavnost
80 Zborniki