COBISS iskanje

Iskanje

1 200-letnica rojstva Franca Miklošiča
2 27. Mednarodni arhivski raziskovalni tabor
3 Arhiv med 15. in 17. aprilom 2105 zaprt
4 Arhivi - zakladnice spomina
5 Dnevi evropske kulturne dediščine 2017
6 Glazerjeva nagrada našim sodelavcem
7 Hrepenenje izza okopov - pisma s fronte 1914-1918
8 Iz pretekle arhivske dejavnosti v Mariboru
9 Izdelava spletnih strani
10 Katalog informacij javnega značaja
11 Kje smo
12 Konferenca v Radencih - program
13 Kulturni bazar v Cankarjevem domu
14 Kulturni bazar v regiji
15 Maribor v letu 1965
16 Maribor v letu 1965
17 Maribor: mesto, hiše, ljudje:
18 Mednarodna konferenca
19 Mednarodni arhivski raziskovalni tabor 2017
20 Navodila avtorjem
21 Navodila za recenzente
22 Navodila za recenzente
23 Nov termin - Strokovno usposabljanje
24 Novosti nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
25 O nas
26 Obisk ministra za kulturo dr. Uroša Grilca v PAM
27 Obvestilo o zaprtju skladišča
28 Od 10. do 12. aprila 2013 bo arhiv zaprt
29 Odprtje razstave Stara šara
30 Pokrajinski arhiv Maribor na Kulturnem bazarju
31 Pokrajinski arhiv Maribor na poletnem Art kampu v mestnem parku
32 Pokrajinski arhiv Maribor na YouTube
33 Ponudba za sodelovanje
34 Predstavitev knjige dr. Alojzij Trstenjak: Spomini iz svetovne vojne
35 Predstavitev revije Zgodovina za vse
36 Prijava in kotizacija
37 Radenci 2018 - Razpis tem
38 Razpis strokovnih usposabljanj
39 Razpis tem 2015
40 Razpis tem 2016
41 Razpis tem za konferenco v letu 2014
42 Razpis tem za konferenco v Radencih 2017
43 Razstava Arhivi - zakladnice spomina
44 Seminarji in izobraževanja 2017
45 Slavnostna akademija ob 150-letnici rojstva dr. Franca Kovačiča
46 Stara šara ?! Problem dolgoročne hrambe na sodobnih nosilcih informacij
47 Stara šara?!
48 Strokovna usposabljanja in delavnice junij 2015
49 Strokovna usposabljanja marec 2016
50 Strokovna usposabljanja marec-april 2015
51 Strokovna usposabljanja oktober 2017
52 Strokovno usposabljanje - nadaljevalne delavnice
53 Strokovno usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti
54 Strokovno usposabljanje za vrtce, osnovne in srednje šole
55 Svečana prireditev 80. obletnici ustanovitve Pokrajinskega arhiva Maribor
56 Ta veseli dan kulture 2013
57 Ta veseli dan kulture 2016
58 Viktor Vrbnjak - ob 80-letnici rojstva
59 Vlak bratstva in enotnosti
60 Vloge za izdajo gradiva
61 Za sponzorje
62 Zaključki in priporočila mednarodne arhivske konference 2017
63 Zbornik mednarodne konference Radenci 2015
64 Dod. izobraževanja
65 Enota za Koroško
66 Enota za Prekmurje
67 Enoti arhiva
68 Izdaja dokumentov
69 Konferenca v Radencih
70 Moderna arhivistika
71 Monografije, inventarji, viri
72 Razstavna dejavnost
73 Razstavni katalogi
74 Storitve za uporabnike
75 Uporabne povezave
76 Usposabljanje
77 Založniška dejavnost
78 Zborniki