Odpri menu

Poziv revije Borec k sodelovanju: vaši spomini na Festival Kurirček

Decembra 2023 je minilo šestdeset let od ustanovitve Festivala Kurirček, ki je imel svoj sedež v Mariboru. Festival je imel vsejugoslovanski značaj, povezoval je otroke in kulturne ustvarjalce/ustvarjalke iz vseh jugoslovanskih republik. Skorajda trideset let je pomembno krojil in usmerjal ustvarjanje novih del za otroke in mladino na področju književnosti, glasbe in gledališča. Hkrati je z likovnimi in književnimi natečaji vzpodbujal likovno, književno in glasbeno ustvarjalnost mladih. Osrednji dogodek festivala, ki se je vsako leto odvil v Mariboru meseca decembra, je bilo srečanje priznanih književnikov in književnic iz vseh republik s šolsko mladino. Festival je skrbel za živ stik med odraslimi ustvarjalci/ustvarjalkami in njihovim mladim bralstvom. Ta osrednji dogodek so spremljale številne vzporedne kulturne prireditve (tudi po drugih krajih).

Revija Borec v letu 2024 načrtuje posebno številko, s katero želi obeležiti to pomembno obletnico in obuditi spomin na Festival Kurirček. V ta namen si je zadala nalogo, da med drugim objavi tudi osebne spomine in pričevanja tistih, ki so na tem Festivalu na katerikoli način sodelovale/i, kar bi tej številki dalo še prav posebno noto.

Prijazno vas vabimo, da z uredništvo revije delite vaše žive spomine in neizbrisne vtise, ki vas vežejo na Festival Kurirček. K sodelovanju vabimo vse, ki ste bili/e:

  1. na katerikoli način vpeti/e v organizacijo ali izvedbo festivala in njegovih spremljajočih prireditev v vlogi odraslih ali otrok (npr. kot članice/člani otroških in mladinskih pevskih zborov),
  2. vse tiste, ki ste sodelovale/i na likovnih in književnih natečajih bodisi kot otroci ali kot učitelji/učiteljice in
  3. vse tiste, ki ste na srečanjih s književniki/književnicami prvič prišli/e v stik z vašimi mladinskimi pisatelji/cami, katerih dela ste z veseljem prebirale/i.

Prosimo, da vaše daljše ali krajše zapise spominov na Festival Kurirček pošljete na elektronski naslov festivalkurircek2023@gmail.com ali po navadni pošti na

Lilijana Burcar

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Filozofska fakulteta v Ljubljani

Aškerčeva 2

SI-1000 Ljubljana