Odpri menu

Objava digitaliziranega gradiva v Virtualni arhivski čitalnici z navodili za iskanje

V Pokrajinskem arhivu Maribor stremimo k čim večji dostopnosti arhivskih virov. Zato izvajamo sistematično digitalizacijo arhivskega gradiva, ki ga postopoma objavljamo v Virtualni arhivski čitalnici, kjer je vsakomur kadarkoli dostopen iz domačega naslonjača.

V Virtualni arhivski čitalnici objavljamo skenirano arhivsko gradivo, ki ga sistematsko digitaliziramo kot varnostne kopije, nekateri digitalizati pa nastanejo ob popisovanju arhivskega gradiva. Najnovejše objave zajemajo zapisnike Mestne občine Maribor od leta 1919 do 1939 in načrte fonda Uprava za gradnjo in regulacijo Maribor, ki so nastali v obdobju med letoma 1840 in 1963.

Gre za izredno zanimivo gradivo, ki je zelo dragoceno za raziskovanje preteklosti mesta, posledično pa tudi zelo iskano. Gre za dva zelo obsežna arhivska fonda, ki skupaj štejeta kar 1.633 arhivskih škatel. Fond Mestne občine Maribor obsega gradivo od leta 1528, popis tega gradiva je dostopen v Virtualni arhivski čitalnici. Ker so zapisniki mestne občine zelo iskani, smo jih prve objavili tudi na spletu.

Fond UGRM (Uprava za gradnje in regulacijo Maribor) je digitaliziran skoraj v celoti, saj ga digitaliziramo že več let, po sklopih. Popis gradiva je dostopen v Virtualni arhivski čitalnici, urejen je po ulicah in hišnih številkah, vsaka od teh pa vsebuje tudi pregled poimenovanja ulice skozi čas, katastrsko občino, čas nastanka gradiva, lastnike objekta in popis načrtov.

Na 8. februar 2023, ob slovenskem kulturnem prazniku, bomo na Youtube kanalu  Pokrajinskega arhiva Maribor objavili tudi videoposnetek, v katerem bomo uporabnikom pokazali kako v Virtualni arhivski čitalnici najdete našo digitalizirano arhivsko gradivo. Poleg že omenjenih fondov, bomo izpostavili še druge digitalne vsebine: zapisnike društev ter fotografije in razglednice, ki se nahajajo v različnih fondih in zbirkah.

galerija
galerija
galerija
galerija