Odpri menu

Navodila za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom v primeru poplav

Naravna nesreča, ki je prizadela Republiko Slovenijo 4. avgusta 2023, je ogrozila številna človeška življenja in zahtevala ogromno škodo. Poplave (ali vdori meteorne vode) so na številnih krajih ogrozile ali poškodovale tudi dokumentarno in arhivsko gradivo. 
Na spletni strani Arhiva Republike Slovenije je objavljen strnjen fazni načrt reševanja dokumentarnega in arhivskega gradiva ob poplavah.


Fazni načrt
galerija