Odpri menu

Mestna podjetja Maribor - 90 let

Pokrajinski arhiv Maribor v letu 2022 predstavlja razstavo o prvem uradnem povezovanju mariborskih mestnih podjetij

Mestna podjetja Maribor - 90 let povezovanja mariborskih javnih podjetij

avtorica: mag. Nina Gostenčnik

V petek, 2. septembra 2022, bodo podjetja iz Skupine JHMB na Glavnem trgu med 12. in 15. uro predstavila svoje storitve, ki jih izvajajo za uporabnike; dogodek bosta odprla župan Aleksander Saša Arsenovič in direktor JHMB mag. Andrej Rihter.

Ob tem je Pokrajinski arhiv Maribor v sodelovanju z MOM in JHMB pripravil razstavo ob 90. obletnici povezovanja prvih mariborskih mestnih podjetij, ki bo na ogled na Glavnem trgu od 1. do 15. septembra. Razstava arhivskih fotografij razkriva, katera mariborska podjetja so se povezala prva in katere dejavnosti so izvajala. Razstavo bo odprla direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor Nina Gostenčnik, ki bo ob 13.30 in 14.30 na voljo tudi za vodena ogleda.


Razstavo si bo mogoče ogledati:

 • na Glavnem trgu v Mariboru od 1. do 15. septembra 2022 ter 
 • v nakupovalnem središču Europark Maribor od 12. – 26. septembra 2022.

Prijazno vabljeni!


1. septembra 1932 je mariborski občinski svet sprejel statut Mestnih podjetij Maribor, ki so v svojem okrilju združevala podjetja, ki so v mestu izvajala javne službe. Med njimi so bili: 

 • Mariborski vodovod, 
 • Mestna klavnica, 
 • Mestna plinarna, 
 • Mestno električno podjetje, 
 • Mestni pogrebni zavod, 
 • Mestni avtobusni promet, 
 • Mestno kopališče,
 • kopališče Mariborski otok,
 • uprava mestnega imetja in gradbeni sklad (vsa mestna poslopja razen Rotovža in mestna zemljišča) ter
 • gradbena uprava – del mestnega gradbenega urada, ki je izvajal dela podjetniškega značaja.

Leta 1932 je mestna občina, v duhu časa, velike gospodarske krize in splošnega varčevanja, pristopila k poskusu reorganizacije občinske uprave. Tako je ločila gospodarsko poslovanje mestne občine od preostalih nalog mestne uprave in ustanovila posebno enoto z nazivom Mariborska mestna podjetja. Nova enota je »upravljala občinske zavode, obrate in naprave splošno koristnega ali obrtnega značaja z vidikov komunalne politike mariborske mestne občine toda po zasebno gospodarskih načelih.«

Z ustanovitvijo Mestnih podjetij je bila mariborska mestna občina med prvimi občinami v državi, ki je ločila gospodarsko poslovanje od upravnih poslov, še preden je stopil v veljavo novi Zakon o mestnih občinah (leta 1934), ki je določal ustanovitev mestnih pridobitnih podjetij in nalagal, da mora biti njihovo poslovanje tržno naravnano.

Razstava ob 90. obletnici ustanovitve Mestnih podjetij Maribor prikazuje utrinke iz časa ustanovitve, iz časa po drugi svetovni vojni, ko so podjetja delovala samostojno ter ponovno združitev v SOZD Združena komunalna podjetja Maribor, ki se je začela 1976. Bogato fotografsko gradivo iz fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor daje vpogled v zanimivo zgodovino izvajanja komunalnih in drugih dejavnosti mestnih podjetij v preteklosti.

V sodelovanju z Mestno občino Maribor in Javnim holdingom Maribor, ki v letu 2022 praznuje 2. obletnico obstoja, razstava na dodatnih panojih prikazuje tudi današnjo organiziranost mestnih podjetij in njihovo dejavnost.

galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija