Odpri menu

Digitalizirano arhivsko gradivo

V Pokrajinskem arhivu Mariborsmo v letu 2021 pristopili k procesu sistematičnega dodajanja digitaliziranega arhivskega gradiva v podatkovno bazo scopeArchiv. S tem je uporabnikom omogočen dostop in ogled digitalizatov preko Virtualne arhivske čitalnice, ki je na voljo preko spleta 24 ur na dan. Določeni fondi so digitalizirani v celoti, v mnogih primerih pa le deloma.

Do podatkov o arhivskem gradivu in njihovih digitizatov lahko dostopate preko Virtualne arhivske čitalnice.

Pripravili smo tudi posnetek kako iskati po Virtualni arhivski čitalnici: TUKAJ

Seznam gradiva, dodanega v bazo v letu 2021:

Seznam gradiva, dodanega v bazo v letu 2023:

Seznam že objavljenih digitizatov:

Seznam dopolnjujemo sproti.