Odpri menu

Dogodki v mesecu decembru

V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Maribor

21. decembra 2022 ob 11. uri 

vabimo v bastijo Pokrajinskega muzeja Maribor (Grajska ulica 2) na predstavitev 49. zvezka serije Gradivo za zgodovino Maribora z naslovom

Zapuščinski spisi po Henriku Adamu grofu Brandisu (1715–1790)

Ob smrti Henrika Adama grofa Brandisa, ki je bil med drugim tudi lastnik gospostva Spodnji Maribor s sedežem v mariborskem gradu, je bil leta 1790 sestavljen zapuščinski inventar, v katerem je popisano njegovo premoženje.

Henrik Adam grof Brandis je bil lastnik hiše v Gradcu, velikega gospostva Spodnji Maribor, bližnjih štajerskih gospostev Zgornji Maribor, Gromperk in Betnava ter gospostev Brandis in Leonburg na (Južnem) Tirolskem. Bil je tudi ljubitelj umetnosti in naročnik temeljitih poznobaročnih prenov mariborskega mestnega gradu in dvorca Betnava.

49. številka serije Gradivo za zgodovino Maribora poleg transkripcije zapuščinskih spisov prinaša zanimiv oris plemiške rodbine Brandis, ki je s svojo prisotnostjo v Mariboru zaznamovala njegovo podobo, predvsem mariborski grad in bližnji betnavski dvorec.

Publikacijo bosta predstavila avtorja dr. Matjaž Grahornik in dr. Tina Košak.

Datum: 21. december 2022
Ura: 11.00
Lokacija: bastija Pokrajinskega muzeja Maribor (Grajska ulica 2)
V sodelovanju z Zgodovinskim društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

21. decembra 2022 ob 17. uri 

vabimo v razstavišče Archivum Pokrajinskega arhiva Maribor (Glavni trg 7) na

Pogovor o dr. Antonu Korošcu,

teologu in enem najvplivnejših jugoslovanskih politikov v času kraljeve Jugoslavije, ki je s svojim dolgoletnim delovanjem obvladoval slovenski politični prostor.

Svoje poglede na vlogo in pomen dr. Antona Korošca bosta predstavila dr. Mateja Ratej, avtorica knjige Triumfator: Anton Korošec v prvi Jugoslaviji, in dr. Andrej Rahten, avtor knjige Anton Korošec: slovenski državnik kraljeve Jugoslavije.

Pogovor bo moderiral dr. Aleš Maver.

Na priložnostni razstavi bomo predstavili tudi izbor zanimivejših dokumentov o dr. Antonu Korošcu, ki jih hranimo v Pokrajinskem arhivu Maribor.

Datum: 21. december 2022
Ura: 17.00
Lokacija: razstavišče Archivum Pokrajinskega arhiva Maribor (Glavni trg 7)

galerija
galerija