Odpri menu

Publikacije1

Gospostvo Negova, kot ga slikajo arhivski viri

Mojca Horvat

Ker je inventar oz. natančen arhivski popis fonda Gospoščina Negova dostopen že v elektronski obliki, skuša knjiga odgovoriti na vprašanje, katere podatke v gradivu sploh najdemo, ter ponuja podrobnejši opis vsebin. Poglavja so strukturirana tako, da sledijo inventarju v elektronski obliki, vendar brez naštevanja posameznih dokumentov. Dodani so prevodi nekaterih značilnih arhivskih dokumentov in abecedni seznam podložnikov pretežno iz 18. stoletja. Ta združuje imena oseb, ki jih najdemo v inventarju fonda v med različnimi vrstami dokumentov, medtem ko so v tej knjigi »zložena« po priimkih in znotraj tega po letnicah. 

DOSTOP DO E-IZDAJENaslovnica knjige

Arhitekt Jan Vejrych : avtor Narodnega doma v Mariboru

Uhlík, Jan : Pokrajinski arhiv Maribor, 2018

COBISS.SI-ID: 95486209

Arhitekt Jan Vejrych

Z vlakom čez mejo = Vlakom preko granice

avtorji Mihaela Barbaric ... [et al.] ; uredila Ana Tuk, Borut Batagelj : Zgodovinski arhiv Celje [etc.], 2015
Dostopno tudi na: URN:NBN:SI:doc-UVZLQNW0, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-UVZLQNW0. - Vzpor. slov. in hrv. besedilo.
COBISS.SI-ID 278954496

Z vlakom čez mejo

Maribor v letu 1965

Sabina Lešnik : Pokrajinski arhiv Maribor, 2015

COBISS.SI-ID 83452417


KATALOG RAZSTAVE

Maribor v letu 1965

Tovarna avtomobilov Maribor

Tovarna avtomobilov Maribor: sledovi mariborskega gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor: 60 let - spominski zbornik, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi XXVIII, Maribor 2007, 99 strani. 

razstava vrazstaviščih Arcruvum, Had in Per gradus, avtorji: Jure Maček, Sabina Lešnik, Stanislav Ajdič, Anton Vagner, 5. oktober do 23. december 2007 


KATALOG RAZSTAVE