Odpri menu

Zborniki

Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov mednarodne konference
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

(2002-2018)

Izdajatelj
Pokrajinski arhiv Maribor

Izhajanje in namen zbornika
Zbornik je z naslovom Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja izhajal med letoma 2002 in 2018. Od leta 1978 do 1982 je izhajal z nazivom Arhivi, med leti 1983 in 2002 pa kot Sobodni arhivi.

V zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov mednarodne konference Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja so obljavljeni recenzirani znanstvene in strokovni prispevki s področij arhivistike, dokumentalistike in upravljanja z dokumenti ter sorodnih področij, ki se vežejo na problematiko dokumentarnega in arhivskega gradiva v arhivih, muzejih, knjižnicah in galerijah. Prinašal je novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Tradicijo izdajanja recenziranih znanstvene in strokovni prispevki s področij arhivistike, dokumentalistike in upravljanja z dokumenti ter sorodnih področij, ki se vežejo na problematiko dokumentarnega in arhivskega gradiva v arhivih, muzejih, knjižnicah in galerijah nadaljuje revija Moderna arhivistika.

Zbornik