Odpri menu

Kontakti za ustvarjalce

Ustvarjalci s področja uprave:

SUZANA ČEH, arhivska svetovalka

Telefon: 02 22-85-016

E-pošta: suzana.ceh@pokarh-mb.si


ŠPELA VALADŽIJA, višja arhivistka

telefon: 02 22-85-015

e-pošta: spela.valadzija@pokarh-mb.si


Ustvarjalci s področja pravosodja:

mag. BOŠTJAN ZAJŠEK, arhivski svetovalec

Telefon: 02 22-85-020

E-pošta: bostjan.zajsek@pokarh-mb.si


Ustvarjalci s področja vzgoje in izobraževanja:

SIMONA VELUNŠEK, arhivska svetovalka

Telefon: 02 22-85-025

E-pošta: simona.velunsek@pokarh-mb.si


Ustvarjalci s področja zdravstva, sociale in kulture:

GORDANA ŠÖVEGEŠ LIPOVŠEK, arhivska svetovalka

Telefon: 02 22-85-031

E-pošta: gordana.soeveges@pokarh-mb.si


Ustvarjalci s področja gospodarstva:

MOJCA KOSI, višja arhivistka

Telefon: 02 22-85-022

E-pošta: mojca.kosi@pokarh-mb.si


Zasebni ustvarjalci:

mag. JURE MAČEK, arhivski svetovalec

Telefon: 02 22-85-023

E-pošta: jure.macek@pokarh-mb.si


Ustvarjalci na Koroškem:

dr. VINKO SKITEK, višji arhivist
telefon: 02 228 50 50
e-pošta: vinko.skitek@pokarh-mb.si