Odpri menu

Titov most - 60 let

Pred šestimi desetletji, 28. novembra 1963, so v Mariboru odprli nov cestni most čez Dravo. Zgradilo ga je mariborsko podjetje Tehnogradnje. Po velikosti objekta in razponu je spadal med največje tovrstne mostove v tedanji Jugoslaviji, v svetovnem merilu pa je bil na 15. do 20. mestu. Most v podaljšku nove mestne magistrale je pomenil za Maribor veliko pridobitev, mesto je dobilo spremenjeno prometno ureditev in novo podobo. Razstava prikazuje načrte in fotografsko gradivo, ki prikazujejo spremembe v mestu in gradnjo mostu.

Avtorici razstave: Sabina Lešnik in mag. Nina Gostenčnik