Odpri menu

Knjige v arhivu - v službi človeka

V Pokrajinskem arhivu Maribor smo se v našem jubilejnem letu, tj. 90. obletnici delovanja, in na mednarodni dan arhivov odločili pripraviti veliko razstavo z naslovom Knjige v arhivu – v službi človeka. Ta bo pozornost namenila posebni vrsti arhivskega gradiva – knjigam. Le‑te v času in prostoru posameznik povezuje predvsem s knjižnicami. V arhivih pa hranimo knjige, ki nastajajo »v službi človeka«, takšne, ki nimajo založnika, niso publicirane, niso vsakomur dostopne, so pa pomembne za slehernega posameznika, saj ga tiho, v ozadju, spremljajo skozi vse življenje.

V katerih knjigah lahko najdete svoje ime? Ko ste se rodili, so vas vpisali v rojstno knjigo, vaše ime je mogoče najti tudi v knjigi matičnih listov učencev, če ste bili v šoli zelo uspešni, ste vpisani tudi v šolsko zlato knjigo. Ob zaposlitvi so vas vpisali v matično knjigo zaposlenih, ob sprejemu v bolnišnico v matično bolniško knjigo. Če ste lastnik nepremičnine, je vaše ime vpisano tudi v zemljiški knjigi, če ste imeli opravka z upravnimi posli, je vaše ime zavedeno v delovodnikih, registrih in podobnih knjigah. Tudi sodišča vodijo knjige – vpisnike. Ob poroki vas vpišejo v poročno knjigo in ob koncu življenjske poti, je vaše ime zavedeno tudi v mrliški knjigi.

Na razstavi si lahko ogledate knjige, v katerih so zapisi, ki dokazujejo, da smo se rodili, poročili, izobraževali, bili zaposleni, zavarovani, plačali davke, bili v vojski, pri zdravniku ipd. Z razstavo smo ob 90. obletnici javnosti predstavili poseben segment ohranjenega gradiva in izpostavili njegovo pomembnost.

Razstava bo na ogled do konca leta 2023, vsak dan med 8. in 14. uro. Ogled je brezplačen.


galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija
galerija