Odpri menu

Gospostvo Negova, kot ga slikajo arhivski viri

Razstava je na ogled v gradu Negova v času, ko je odprt grad, torej v četrtek, petek, soboto in nedeljo od 10.00 do 17.00. Več podatkov o dogodkih na gradu ... https://www.kultprotur.si/sl/grad-negova

Razstava na osmih panojih prikaže nekaj zanimivosti iz arhivskih dokumentov, ki so se ohranili na gradu Negova: jedilnik in stroški pojedine na gradu (18. stoletje), pohištvo in ostala oprema na gradu Negova (18. stoletje), popis premoženja v zapuščini po kmetu (18. stoletje), gorske pravde (17. stoletje), negovski ribniki (18./19. stoletje).

Na panojih so poleg prevodov arhivskih dokumentov in pojasnil tudi fotografije predmetov iz gradu Negova, ki jih hrani Pokrajinski muzej Maribor: mašni plašč, stoli, svečnik, blazine ipd., v vitrinah pa predmeti iz Pomurskega muzeja Murska Sobota iz okoliških krajev.


Avtorica razstave: Mojca Horvat

Oblikovanje: Špela Valadžija


Fotografije in slikovno gradivo: Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Nadškofijski arhiv Maribor, Turistično društvo Negova Spodnji Ivanjci, Rijksmuseum, The Met Fifth Avenue, Wikimedia