Search archives
COBISS Search

For schools

The Archives offers guided tours for school children and students. We present the archives' activity, especially interesting examples of archival holdings, the current exhibition, library and reading room, archival repository and restoration workshop. Tours are usually custom prepared for individual age groups and last for about 45 minutes. 

The Archives can prepare special workshops for school groups:

 

  • guided tour and presentation, 
  • workshops (calligraphy, restoration, working with original documents etc. 
Teachers have to make an appointment at least one week before the planned visit. The Archives can offer also tours in German, English and Hungarian language. 
Contact: Mojca Horvat

 

V arhivski čitalnici
Učenci si ogledajo arhivsko čitalnico
V arhivskem skladišču so police na tirnicah in volani, s katerimi se regali premikajo
Učencem pokažemo tudi nekatere posebno zanimive primerke originalnega arhivskega gradiva
V restavratorski delavnici popravljamo poškodovano arhivsko gradivo
Učenka pri delu z originalnim arhivskim gradivom
Pisanje cehovskih učnih pisem
Učna pisma
Delo z mikrofilmskim čitalcem
Izdelava voščenega pečata
Delo študentov v čitalnici
Kaligrafska delavnica
Izdelava zloženk za učence iz prve triade
Zloženka o Miški Mici v arhivu
Zlatotisk v restavratorski delavnici