Search archives
COBISS Search

Library and Reading Room

The Archives' library and reading room are open for researchers every work day from 8am to 2pm. 

Before using the archival holdings, you have to make an order either on-line in SIRAnet, via telephone, e-mail or in person. 

Contact:

Pokrajinski arhiv Maribor

Glavni trg 7, 2000 Maribor

Slovenia

Phone: (+386 2) 22 85 021

Fax: (+386 2) 25 22 564

E-mail: knjiznica@pokarh-mb.si

Contact: Leopold MIKEC AVBERŠEK
Podelitev cehovskih pravic mariborskim pekom
Ilustrirana zemljiška knjiga
Izris posesti viltuškega gospostva
Gradbeni načrt fračiškanske cerkve v Mariboru
Pismo prekmurskega izseljenca
Fotografija Lovrenških jezer iz 19. stoletja
Dvojezični razglas
Plakat s pozivom
Šolska kronika klasične gimnazije v Mariboru