Odpri menu

Arhiv razstav

 • Od urbarjev do fotografij

  Date of publication: 2024-04-25

  Arhivsko gradivo gospostva Fala s širšega območja Ruš, Lovrenca na Pohorju in Selnice ob Dravi

 • Mariborski Glavni most - 110 let

  Date of publication: 2023-08-23

  Glavni most, ki ga danes imenujemo tudi Stari most, je pred 110 leti veljal za arhitekturni biser tistega časa, ne samo v mestu Maribor, ampak v celotni Avstrijski monarhiji. Iz bogatih arhivskih zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor je razvidno, da je izgradnja mostu občutno spremenila podobo mesta v tistem času, nanjo pa vpliva tudi še v današnjem času. Namen mostu pa se je od zgraditve do danes precej spremenil – če je bil tedaj nujno potreben za promet in povezovanje obeh bregov, pa danes ob obilici drugih mostov ta njegova prvotna funkcija ni med najpomembnejšimi. S časom je postal pomemben del mestne kulturne in gradbene dediščine ter ena izmed razpoznavnih znamenitosti Maribora.

  Avtorici razstave: Sabina Lešnik in mag. Nina Gostenčnik

 • Titov most - 60 let

  Date of publication: 2023-08-23

  Pred šestimi desetletji, 28. novembra 1963, so v Mariboru odprli nov cestni most čez Dravo. Zgradilo ga je mariborsko podjetje Tehnogradnje. Po velikosti objekta in razponu je spadal med največje tovrstne mostove v tedanji Jugoslaviji, v svetovnem merilu pa je bil na 15. do 20. mestu. Most v podaljšku nove mestne magistrale je pomenil za Maribor veliko pridobitev, mesto je dobilo spremenjeno prometno ureditev in novo podobo. Razstava prikazuje načrte in fotografsko gradivo, ki prikazujejo spremembe v mestu in gradnjo mostu.

  Avtorici razstave: Sabina Lešnik in mag. Nina Gostenčnik

 • Akvarij-terarij Maribor - 70 let

  Date of publication: 2023-08-03

  Ob 70. obletnici odprtja akvarija v mariborskem Mestnem parku, smo v Pokrajinskem arhivu Maribor, skupaj z Javnim holdingom Maribor pripravili občasno razstavo, ki je stala pred stavbo akvarija od 14. - 21. junija 2023. 

  Avtorica razstave: mag. Nina Gostenčnik

 • Knjige v arhivu - v službi človeka

  Date of publication: 2023-06-09

  Razstavo Knjige v arhivu in prenovljene prostore smo odprli s slovesnostjo ob mednarodnem dnevu arhivov, 9. junija 2023.

 • Kopališče Pristan - 50 let

  Date of publication:

  V začetku 70-ih let je tako Maribor pridobil kopališče, ki je bilo zgrajeno v dveh letih od oktobra 1970 do novembra 1972. Novo kopališče pa ni bilo samo rekreativne narave, kot je danes. Zgrajeno je bilo namesto leta 1971 podrtega mestnega kopališča in je imelo sanitaren namen. Dnevno je lahko sprejelo 612 ljudi, kar je ustrezalo takratnim potrebam mesta. 52 % stanovanj v mestu je bilo namreč brez kopalnic. Tako je bilo v kleti kopališča deset kopalnic z enojnimi kadmi, deset enojnih prh ter osem dvojnih kadi in štiri dvojne prhe.


  Z leti se je kopalniška kultura v mestu izboljšala, stanovanja so imela kopalnice, zato sanitarni del kopališča ni bil več potreben. Kopališče se je nato razvijalo s športnimi prireditvami, treningi, sodelovanjem s klubi in društvi.

 • Vino na meji / Vino na granici

  Date of publication: 2022-11-08

  Razstava Vino na Meji / Vino na granici je rezultat skupnega dela treh slovenskih (Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ptuj) in treh hrvaških arhivov (Državni arhiv za Medžimurje, Državni arhiv u Varaždinu, Državni arhiv u Zagrebu) in je posvečena vinu, ki je kulturno močno zvezano z zemljo in človekom obravnavanega območja.

 • 90 let povezovanja mariborskih mestnih podjetij

  Date of publication: 2022-09-02

  Pokrajinski arhiv Maribor v letu 2022 predstavlja razstavo o prvem uradnem povezovanju mariborskih mestnih podjetij

  Mestna podjetja Maribor - 90 let povezovanja mariborskih javnih podjetij

  avtorica: mag. Nina Gostenčnik

 • Vse poti vodijo na Lent: utrinki preteklosti

  Date of publication: 2022-11-02

  Preteklost najstarejšega dela mesta Maribor, Lenta, je zelo razgibana in raznolika. Vse poti iz središča mesta namreč vodijo k prostoru ob Dravi, ki predstavlja pomembno mestno veduto.

 • Gospostvo Negova, kot ga slikajo arhivski viri

  Date of publication: 2022-11-02

  Razstava je na ogled v gradu Negova v času, ko je odprt grad, torej v četrtek, petek, soboto in nedeljo od 10.00 do 17.00. Več podatkov o dogodkih na gradu ... https://www.kultprotur.si/sl/grad-negova

 • Biseri koroške dediščine v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor

  Date of publication: 2022-02-17

  Na razstavi Biseri koroške arhivske dediščine iz gradiva PAM, ki je na ogled v Enoti za Koroško, je poleg razvoja arhivske dejavnosti na Koroškem predstavljeno tudi najpomembnejše arhivsko gradivo s tega področja.

 • Hrepenenje izza okopov

  Date of publication: 2023-01-23

  Pisma s fronte vojaka Žige Janka iz Motvarjevcev 1914-1918

 • Spletne razstave

  Date of publication: 2022-12-01

  Ker želimo občinstvu predstaviti čimveč arhivskega gradiva, ki govori o naši preteklosti, smo se v Pokrajinskem arhivu Maribor odločili, da naše občasne razstave, kjer smo velikokrat prostorsko pa tudi finančno omejeni, obogatimo s spletnimi dopolnitvami.

 • Pretekle razstave

  Date of publication: 2022-02-18

  Pregled razstav Pokrajinskega arhiva Maribor, ki so bile na ogled v zadnjem času.